Escola Valldaura – pissarres digitals

l’Escola Valldaura consolida mètodes innovadors gràcies a la inclusió de les pissarres digitals. – Jornades de portes obertes

pissarres digitalsEl centre es podrà visitar els dies 3 i 5 de març
Les pissarrres digitals que disposen les aules de l’escola Valldaura de Manresa han permès iniciar un treball de l’aprenentatge competencial de la llengua a través de la producció de text que ja es pot qualificar d’exitós gràcies als resultats que s’estan obtenint entre l’alumnat. A més, les proves avaluables, permeten afirmar que aquest treball ha incidit de forma directa i positiva en totes les matèries curriculars.
Sense oblidar els mètodes tradicionals d’escriptura i les fitxes de treball que han elaborat els propis mestres del centre, les pissarres digitals que hi ha a l’aula han significat un augment de l’interès per part dels alumnes que han introduit la producció de textos digitals com un hàbit que els motiva.
Els alumnes de l’escola, nadius digitals, participen directament de l’elaboració de textos. Això permet, a l’hora, fer un treball totalment transversal de les diferents disciplines curriculars marcades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els mètodes avaluables del treball iniciat per la comunitat educativa estan començant a indicar l’augment més que significatiu de l’assoliment dels objectius marcats.
A les proves diagnòstiques del Departament, es va arribar a un 71’43% d’assoliment de la competència d’expressió escrita.
Els alumnes són protagonistes
L’escola Valldaura, en els seus set anys de vida, ha iniciat un mètode de treball on els alumnes i les famílies també formen part de la presa de decisions a l’hora de triar les temàtiques a desenvolupar, amb itineraris personalitzats que permeten treballar de forma global totes les matèries a estudiar.
Jornada de portes obertes amb recepció inidividualitzada
El proper dissabte 5 de març es faran les jornades de portes obertes per tal que les famílies que vulguin conèixer el centre ho puguin fer de primera mà. Durant aquest dissabte -a més de diferents activitats per als més petits i les seves famílies- els mestres, pares i els propis alumnes, guiaran a les visites, per tal de facilitar el coneixement dels espais i els mètodes utilitzats per la comunitat educativa de Valldaura, que és l’únic centre públic del barri.
Veure el centre en ple funcionament
A més, per tal de conèixer amb més detall la forma de treballar de l’escola, el centre obrirà totes les seves portes a les famílies que puguin estar interessades a conèixer el centre en ple funcionament el dijous 3 de març. Les famílies que visitin l’escola podran fer un itinerari mentre mestres i alumnes estan fent la seva dinàmica habitual.
Els mètodes i la satisfacció, més importants que les parets
Des de l’escola Valldaura es lamenta l’ús polític que s’està fent de les instal·lacions en mòduls sense conèixer el treball intens que s’està realitzant a nivell educatiu i participatiu.
Tot i que l’estètica exterior dels mòduls pugui generar dubtes a la població, les aules de l’escola estan molt ben equipades i el grau de satisfacció de les persones usuàries és elevat.
Això no treu que des del centre, tan educadors com familiars, continuin treballant de bracet amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el propi ajuntament de Manresa per aconseguir les instal·lacions definitives que estan anunciades.
De fet, el projecte de l’escola pública del barri preveu convertir l’escola en un futur institut on es continuarà aplicant el concepte de Comunitat Educativa on la participació, la integració i l’assoliment de les matèries curriculars a través de formes innovadores, modernes, participativa i molt motivadores, més enllà de les parets que ens envolcallin, continuaran sent la pedra angular l’itinerari educatiu dels alumnes.