Google AdSense bloqueja el servei de publicitat a guiamanresa.com pel sol fet per ser un web en català.

Google AdSense bloqueja el  seu servei de publicitat a guiamanresa.com pel sol fet per ser un web  en català. Deprés de treballar més de 10 anys amb ells.

Com podreu comprovar, ja no surten anuncis de gogle al nostre web, ni els publicats des de adwords en català.

Esperem rectificació de GoogleMadrid i que no discrimini a les web fetes en Català

La gestió d’AdSense a l’estat espanyol es fa directament “des de GoogleMadrid

Casualitat o ….


Missatge rebut d’ADsense

La publicación de anuncios se ha inhabilitado en:guiamanresa.com

Página de ejemplo donde se ha producido la infracción:http://guiamanresa.com/

Acción necesaria: Compruebe que el resto de sitios de su cuenta cumple las políticas del programa.

Estado actual de la cuenta: activa

Explicación de la infracción

Según nuestras políticas del programa, los editores no pueden colocar el código de AdSense en páginas con contenido que está principalmente en un idioma no disponible. Esta política se aplica para garantizar la mejor experiencia posible tanto para nuestros usuarios como para nuestros anunciantes.

El Idioma no disponible és el CATALÀ


No som els únics que ens hi em trobat:

http://www.elnacional.cat/ca/tecnologies/google-bloqueja-anuncis-web-catala_113301_102.html