LA VERITAT SOBRE LES PENSIONS I LA INDEPENDÈNCIA

LA VERITAT SOBRE LES PENSIONS I LA INDEPENDÈNCIA

Xerrada a la Font dels Capellans 24/10/14 – 17 h

Les pensions en un estat propi

Qui paga les pensions ?
Les pensions de jubilació, d’atur o de qualsevol tipus, no les paga l’Estat. Les pensions es paguen amb els diners que cada mes estan cotitzant les empreses i els treballadors en actiu. És a dir: són els que estan treballant en aquest moment els que paguen les pensions dels que estan jubilats o aturats. Tothom sap que a Catalunya hi ha més empreses i menys atur que a Espanya.
Per tant:
el cobrament de pensions és molt més segur si Catalunya és independent que si a continua dins d’Espanya.
Les pensions en època de crisi
En anys de crisi tots els sistemes de pensions tenen dèficit, o sigui que han de pagar més del que ingressen. Per això existeix el Fons de Reserva de la Seguretat Social, que s’ha acumulat en anys de superàvit. Amb la independència, Catalunya tindrà dret a una part proporcional d’aquest Fons. I a més no perdrà cada any els 15.000 milions d’euros de diferència entre allò que paga a l’Estat i el que retorna en forma de serveis i inversions.
Per tant:
La independència és la garantia per mantenir i millorar les pensions.

Pensions, seguretat social, estat del benestar…
Les pensions són un element fonamental del sistema de seguretat social que és la base de l’estat del benestar, com també el sistema sanitari, l’educació, les infraestructures, els transports, etc. Però Catalunya veu com cada any disminueixen les seves competències i els seus recursos per consolidar-se com a un país més just i més desenvolupat.
Amb la independència Catalunya serà un país avançat i lliure com Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Holanda, Suècia, Suïssa…